บรีฟงาน ภาษาอังกฤษ

ต้องดีลงานกับบริษัทต่างชาติ จะบรีฟงาน ภาษาอังกฤษอย่างไรให้รู้เรื่องหากสกิลภาษาอังกฤษยังไม่แน่นพอ วันนี้ทางเรามีคำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษอันน้อยนิดของเรานั้นให้สามารถดีลงานต่างชาติได้ อย่างกระชับ รู้เรื่อง และเข้าใจตรงกันได้อย่างแน่นอน ยิ่งงานใหญ่และซับซ้อนความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายในการทำงานได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาพร้อมกับหลักการในการทำบรีฟงาน และอธิบายงานอย่างละเอียดให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้

บรีฟงาน คืออะไร

การเตรียมเพื่อบรีฟงาน ภาษาอังกฤษก่อนเริ่ม

คำว่าบรีฟงาน คืออะไรคือการอธิบายทุกอย่างให้ชัดเจนแบบกระชับที่สุดยิ่งเป็นบรีฟงาน ภาษาอังกฤษที่อาจจะเป็นภาษาที่คุณไม่ถนัด ก็ต้องเลือกใช้คำให้ดีบวกกับบริบทที่ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจตรงกัน การเตรียมตัวจึงประกอบไปด้วยการเตรียมคำศัพท์แล้ววิเคราะห์ก่อนว่าจุดประสงค์ของการบรีฟงานตรงนี้ทำเพื่ออะไร และต้องเป็นไปในด้านใด การเตรียมตัวก่อนจะช่วยให้สามารถดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเสมอ นอกจากคำศัพท์แล้วอย่าลืมโฟกัสใจความสำคัญ ตัดที่ไม่จำเป็นออกไปจะทำให้เนื้อความในการทำงานไม่สับสนและตรงประเด็นกว่า

บรีฟงาน ภาษาไทย

6 หลักการบรีฟงานเป็นภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพที่สุด

การเขียนบรีฟงานภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและรู้เรื่องจำเป็นต้องมีความถูกต้องในการนำเสนอเนื้อหา brief work แปลว่าการสรุปสั้น ๆ และมีข้อมูลที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังต้องตั้งใจให้เป็นประโยชน์และน่าสนใจให้กับผู้อ่านด้วย เต็มไปด้วยความชัดเจน โดยมีแนวทางและหลักการที่เราสามารถแนะนำได้ดังต่อไปนี้

1. สรุปข้อมูลสำคัญเป็นข้อ ๆ

เริ่มต้นด้วยการสรุปข้อมูลสำคัญที่ต้องการนำเสนอในบรีฟงาน ภาษาไทยของคุณ สั้น ๆ และกระชับ ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเนื้อหาหลักของงานที่คุณต้องการสื่อสาร ไม่ต้องใส่รายละเอียดแต่ให้เน้นที่ใจความสำคัญอย่างเดียวก่อนว่าต้องการอะไรจากการบรีฟงานตรงนี้ ตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการเขียนบรีฟงานโดยเริ่มต้นจากภาษาไทยให้ตัวเองเข้าใจก่อน

2. ใช้ภาษาที่ชัดเจน

อย่าใช้คำซับซ้อนหรือใช้คำอธิบายมากเกินไป ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประกอบด้วยประโยคที่มีความชัดเจนและไม่สับสน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ต้องแปลความหมายอีกที เพราะจะทำให้ผู้รับสารสับสน อย่างไรก็ตามความชัดเจนจากการเขียนเพื่อทำความเข้าใจเป็นภาษาไทยก่อนจะทำให้การแปลเป็นภาษาอังกฤษทำได้ง่ายขึ้น

3. ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์

ให้ระบุข้อมูลที่เป็นข้อสรุปเพียงพอที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักได้ง่าย โดยไม่ต้องอ่านเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่างว่าการทำ short brief แปลว่าทำให้สั้นแต่ได้ทุกใจความสำคัญทั้งหมดโดยไม่มีตก ส่วนรายละเอียดนั้นสามารถอ่านได้ต้นฉบับเอง แต่บรีฟงานต้องทำให้สั่นที่สุด แต่เนื้อหายังครอบคลุม

4. ให้ความสำคัญในส่วนสำคัญและตรงไปตรงมา

การสรุปข้อมูลต้องเน้นไปที่ส่วนที่สำคัญที่สุดของเนื้อหา และไม่ควรสรุปข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สำคัญมากนัก มองข้ามอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วจัดเก็บเฉพาะหัวใจสำคัญของเนื้อหา โดยเน้นให้สั้นและเข้าใจได้ง่ายที่สุด ตรงไปตรงมาไม่ต้องพยายามชักแม้น้ำทั้งห้าเพราะจะให้ความสับสนเกิดขึ้นได้

5. แปลภาษาโดยใช้ความเข้าใจเป็นหลัก

เปลี่ยนจากการแปลคำต่อคำโดยตรง เป็นการแปลทั้งประโยคในครั้งเดียว เพราะว่าบริบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนการแปลภาษาจากคำต่อคำ มาทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่คุณเขียนก่อน แน่นอนว่าบรีฟงานต้องสั้นกว่ารายละเอียด เพราะฉะนั้นนำใจความสำคัญที่คุณได้กลั่นกรองมาแล้วข้างต้นมาทำการแปลเป็นประโยค ๆ ไป แล้วใช้คำเชื่อมให้ดูสมูธยิ่งขึ้นจะทำให้บรีฟงานภาษาอังกฤษ อ่านได้ง่ายกว่า

6. ตรวจสอบข้อผิดพลาด

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการสะกดคำหรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการช่วย แต่อย่าลืมว่าต้องอ่านเองด้วย หากมีประโยชน์ไหนแปลก ๆ หรือคลุมเครือ ให้นำออกทันทีเพราะถือว่าไม่จำเป็น เน้นใช้หลักการทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 1 – 4 ในการตรวจสอบเวอร์ชันภาษาอังกฤษของคุณด้วยอีกครั้ง ตรงไปตรงมา รู้เรื่อง และมีทุกประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อทั้งหมด

คำแนะนำในการแปลบรีฟงานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแบบรวบรัด

สำหรับใครที่กำลังมีปัญหากับการพยายามทำบรีฟงานกับต่างชาติให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันอยู่ละก็ คุณสามารถทำตามขั้นตอนการแปลดังต่อไปนี้ได้เลย รับรองว่าจะทำให้คนอ่านเข้าใจง่ายขึ้นแน่นอน

  1. คิดคำให้เป็นประโยคทีเดียว ไม่ต้องหาคำที่หรูหราหรือดูทางการเกินไป
  2. หากไม่เข้าใจคำนั้นจริง ๆ พยายามไม่ต้องใช้เพราะอาจจะทำให้บริบทผิด
  3. ห้ามนำบรีฟงานภาษาไทยไปแปลเป็นกับโปรแกรมภาษาทั้งประโยค
  4. แปลเสร็จแล้วให้อ่านดูว่ามีคำเชื่อมไหนขาดหรือหายไปไหม หรืออ่านแล้วเข้าใจเองด้วยหรือเปล่า

ภาพรวมการเขียนบรีฟงาน ภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายคือการสรุปทุกอย่างให้สั้นแต่ตรงประเด็นที่สุด

เช่นเดียวกันกับการบรีฟงานภาษาไทย บรีฟ แปลว่าอะไร? ก็คือการทำทุกอย่างให้สั้น กระชับ ตรงประเด็นและเพื่อให้การอ่านเป็นไปได้อย่างสมูธที่สุดอย่าลืมคำเชื่อม เช็กความหมาย และดูว่าสุดท้ายแล้วคุณเข้าใจทุกอย่างที่คุณเขียนหรือไม่ ทำให้สั้นอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องครบทุกประเด็นและใจความสำคัญด้วย สำหรับงานแปลภาษาอังกฤษจากทีมงานรับเขียนบทความ Alphagreenseo หลักการนี้อาจจะไม่จำเป็น เพราะหากคุณสามารถคิดทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษได้ ก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลให้ยุ่งยาก ทีมงานเรามีประสบการณ์ตรงด้านนี้อยู่แล้วจึงใช้เวลาไม่นาน

Scroll to Top