0868215560

@apgreen-3

หลักการเขียนแนะนำตัวเอง เขียนหน้า Cover อย่างไรให้ได้งาน

เขียนแนะนำตัวเอง

หน้าปกหรือหน้า Cover คือหน้าของการเขียนแนะนำตัวเอง โดยคุณจะได้ใส่ข้อมูลที่น่าสนใจแบบสรุปสั้น ๆ เพื่อให้ HR หรือฝ่ายบุคคลของบริษัทนั้น ๆ ที่คุณสมัครงานได้พิจารณาก่อนว่าคุณมีอะไรที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณสมัครบ้าง ทั้งเรื่อง Attitude หรือทัศนคติต่อและความรู้สึกต่อการทำงานในตำแหน่งที่สมัคร รวมถึงความขาดหวังในตำแหน่งและการทำงานจากบริษัทนี้ เพื่อให้ผู้พิจารณาเห็นว่าคุณสามารถพัฒนาบริษัทที่คุณสมัครให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไรบ้าง คุณจึงต้องการไอเดียแนะนำตัวเองอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เขียนออกมาได้ดีที่สุด

เขียนแนะนําตัวเองให้น่าสนใจ

อยากได้หน้า Cover ที่น่าประทับใจให้ทำการเขียนแนะนำตัวเองดังต่อไปนี้

การเขียนหน้า Cover หรือการเขียนแนะนำตัวเองในการสมัครงานเพื่อการยื่นสมัครตำแหน่งที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการเปิดโอกาสแรกที่จะทำให้ผู้พิจารณารู้จักประวัติของคุณคร่าว ๆ ก่อน โดยหน้า Cover หรือการแนะนำตัวเองแสดงให้คนอื่นรู้จักคุณในแง่ของทักษะ บุคลิกภาพ และประโยชน์ที่คุณนำเข้ามาในตำแหน่งงาน ดังนั้นควรใช้เวลาในการเขียนแนะนําตัวเองให้น่าสนใจและปรับปรุงให้มีคุณภาพ สามารถทำได้ดังนี้

1. ความชัดเจนและสร้างความรู้สึก

ให้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ อายุ และความเป็นมา แต่เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ความเชื่อ ค่านิยม หรือความสามารถพิเศษที่เป็นคุณสมบัติของคุณ รวมถึงให้คำอธิบายว่าทำไมคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้ และทำไมคุณเชื่อว่าคุณเหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้ เชื่อมโยงคุณสมบัติและประสบการณ์ของคุณกับความต้องการของตำแหน่งงาน

2. อธิบายคุณค่าที่คุณนำเข้ามา

ให้เขียนอธิบายว่าคุณมีคุณสมบัติและความสามารถใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเน้นเรื่องที่คุณมีเฉพาะตัวและสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจในตำแหน่งที่คุณทำการสมัครได้ เน้นให้ตรงประเด็นกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครที่สุด อาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพื่อช่วยให้สามารถเขียนได้ง่ายขึ้น ศึกษาก่อนว่าบริษัทนี้ต้องการอะไร มีเป้าหมายอะไร แล้วคุณทำอะไรได้บ้างเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายนั้น

3. การเนื้อหาที่เป็นระเบียบ

จัดเนื้อหาในลำดับที่เป็นระเบียบ เริ่มจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ ไปจนถึงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องใช้ภาษาที่ถูกต้องและชัดเจน ตั้งคำถามเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น คุณมองหาผู้ที่สามารถช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างไร? รวมถึงคุณยังสามารถให้คำแนะนำในการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แนะนำให้เข้าไปเยี่ยมชมโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณหรือเว็บไซต์ส่วนบุคคล

4. การเน้นความน่าสนใจ

คุณสามารถเน้นเรื่องที่น่าสนใจของคุณ เช่น ประสบการณ์ที่น่าทึ่ง ภาษาที่คุณรู้จัก หรือการทำกิจกรรมนอกงานที่คุณชื่นชอบ แล้วอย่าลืมแสดงบุคลิกภาพของคุณในการเขียนแนะนำตัวเองด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ ก็สามารถทำให้คุณเด่นขึ้นได้ แสดงความเป็นตัวเองและเขียนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใจการทำงานในตำแหน่งนี้ เพื่อให้ผู้พิจารณาเห็นว่าคุณมีเหตุผลที่ดี ที่ต้องการทำงานนี้จริง ๆ

5. แก้ไขและปรับปรุง

หลังจากเขียนเสร็จแล้ว อ่านและแก้ไขข้อความเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความผิดพลาดทางไวยากรณ์และสื่อความหมายที่ชัดเจน อ่านทุกบรรทัดอีกครั้งก่อนที่คุณจะส่ง และแนะนำให้เพื่อนหรือคนอื่นอ่านและให้คำแนะนำเพิ่มเติม ที่อาจจะเป็นประโยชน์กับการนำเสนอตัวคุณเองได้ บางทีเพื่อนที่อยู่กับคุณมานาน อาจจะมีข้อเสนอแนะที่คุณสามารถใส่เพิ่มเติมลงไปได้ และอาจจะเป็นข้อดีที่คุณมองไม่เห็นเองมาก่อน

6. อย่าลืมว่า HR ไม่ได้มีเวลาอ่านทั้งวัน

ในหนึ่งวันอาจจะมีใบสมัครส่งมาให้อ่านมากกว่าสิบถึงยี่สิบใบ ผู้พิจารณาไม่ได้มีเวลานานในการทำความเข้าใจมากมายขนาดนั้นเขียนแนะนําตัวให้บริษัทรู้จักตัวอย่างที่ดีคือตัวอย่างที่สั้นและได้ใจความที่สุด แบ่งวรรคตอนให้อ่านง่ายดูเป็นระเบียบ มีการจัดทักษะต่าง ๆ ให้ดูโดดเด่น เช่น เคยเป็นโปรเจคเมเนเจอร์ของบริษัทเก่า ช่วยประหยัดค่าคอมมิชชันจากเอเยนต์ด้วยการทำเว็บไซต์ และตั้งทีม SEO เอง ลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 250,000 บาท แบบนี้เป็นต้น ไม่ได้โฆษณาเกินจริง แต่เน้นให้เห็นว่ามีผลงานและเคยทำอะไรสำเร็จมาแล้วที่จะช่วยบริษัทนี้ได้

ไอเดียแนะนำตัวเอง

วิธีการเขียนแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษในใบสมัครงาน

หลักการก็คงไม่มีอะไรต่างกันมาก แต่การแปลภาษาอย่างไรให้สามารถเข้าใจได้ง่าย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สมัครงานได้จริง วันนี้ทาง Alphagreenseo มีหลักการแปลภาษาสำหรับผู้ที่อาจจะไม่ได้เก่งภาษามากดังนี้

  • ใช้โปรแกรมที่ช่วยจัดการเรื่องแกรมม่า หากต้องจ่ายเงินแนะนำว่าให้ใช้เวอร์ชันจ่ายเลย
  • อย่าแปลตัวอักษรทุกตัวแบบตรงตัว ให้เน้นแปลเป็นประโยคจะทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น
  • บริบทในการเรียงคำภาษาอังกฤษกับไทยไม่เหมือนกัน พยายามจัดเรียงเนื้อหาในตำแหน่งที่เหมาะสม
  • ดีที่สุดลองปรึกษาเพื่อนต่างชาติดู หรือใช้ zety.com เพื่อดูคำแนะนำในการปรับข้อมูลได้

อยากได้งานจริง ๆ เสียเวลาในการเขียนแนะนำตัวเองมากหน่อยคุ้มค่าแน่นอน

หากงานที่คุณสมัครเป็นงานที่คุณต้องการจริง ๆ การเขียนแนะนำตัวเองยาว ๆ ไม่ใช่คำตอบ เพราะจะมองหาประเด็นและใจความสำคัญยาก ใช้เวลาตัดคำ ปรับเปลี่ยนคำเพื่อให้อ่านง่ายและกระชับที่สุด แต่ต้องตรงประเด็นและครอบคลุมทุกทักษะที่คุณสามารถนำเสนอให้บริษัทที่คุณสมัครได้ เน้นผลงานที่ทำมาแล้วและสามารถนำประสบการณ์ตรงนี้มาพัฒนาที่บริษัทนี้ได้อย่างไร แสดงทัศนคติด้านการทำงานที่ดีและมุ่งมั่นให้เห็นได้คะแนนดีกว่าแน่นอน

Scroll to Top